GİZLİLİK TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI


GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI
Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi ile çelişecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Çalışan tüm personelin gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık esaslarına riayet ederek çalışacağını taahhüt ederiz. Bu amaçla tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde FR19 GİZLİLİK TARAFSIZLIK FORMU imzalatılmış ve üst yönetim tarafından FR20 ÜST YÖNETİM GİZLİLİK TARAFSIZLIK FORMU İmzalanmıştır. Gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlığımızı etkileyebilecek muhtemel unsurları önceden belirlemek veya düzeltmek amacıyla LT06 RİSK ANALİZİ yapılmıştır.

Muayene kuruluşu yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini içeren her türlü kayıt, doküman veya teknik ve idari bilgiler güvenli bir şekilde muhafaza edilerek gizli tutulur. Üst Yönetim(Genel Müdür), muayene yapılan yada iletişime geçilen müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, muayene ve tescilli hakların korunacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini ve bütün bunların güvence altına alındığını taahhüt eder. Hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi esnasında sahip olunan tüm bilgilerin yönetiminden firmamız  sorumludur. Müşterilerimize ait bilgiler kanunda belirtilen tarafların dışında hiçbir şekilde, müşterinin önceden bilgilendirmeden ve yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara açılamaz ve paylaşılamaz. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya müşteriyle aralarında anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir. Müşteri hakkındaki müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir. Taşeron firmalar ile yaptığı sözleşmelerde gizliliğin korunması şartı yer almaktadır. 

Yasalar gereği bilgilerin üçüncü taraflara verilmesi gerekli olduğunda, müşteriye aktarılan bilgiler hakkında bilgilendirme yapılır.

ATME MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK GÖZETİM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Muayene ve denetim hizmetlerini ifa ederken konuya taraf olan kesimlerden tümü ile bağımsız şekilde hareket eder ve A Tipi Muayene Kuruluşu olmanın tüm gerekliliklerini karşılar. Tüm personel ve kurulların kararını; hiçbir kurum veya şahıs etki altına alamaz. Firma olarak ve bütün personel, yaptıkları muayene faaliyetleri kapsamındaki ilgili ürün ve hizmetlerin tasarımcısı, üreticisi, alıcısı, elektrikçisi, işletme sorumlusu, satıcısı, tedarikçisi, montajcısı vb. gibi herhangi bir ilgisi ve/ veya ilişkisi yoktur. Firmamız muayene veya yapacağı işe özel müşterisine eğitim hizmeti vermez. Tüm faaliyetlerde yönetici ve personeli ile ilişkili tüm taraflara eşit düzeyde tarafsız ve bağımsız yaklaşır. İdari, ticari, mali ve teknik olarak iç ve dış baskılardan uzak durur ve bunu tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmaz. Çalışanlarımız sabit ücretle çalışır ve aldığı ücretin gösterdiği faaliyet sonucu ve sayısı ile ilişkisi yoktur. Kanun, yönetmelik, standartlar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen bu faaliyetlerde tamamen objektif sonuçlar ortaya koyarak raporlar hazırlayacağını beyan ve taahhüt eder. Karar verme bağımsızlılığımıza olan güvene ve muayene çalışmalarıyla ilgili dürüstlüğümüze, tarafsızlığımıza gölge düşürecek hiçbir faaliyet altına girmeyeceğini, çalışan personel üzerinde baskı oluşturmayacağını ve oluşmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.

ATME MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK GÖZETİM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak çalışanlarımızın;

•Görevlendirildikleri firmaların ticari sırlarını, sahip olduğu bilgileri herhangi bir şekilde bulunduğu kuruluştan ayrılması durumunda dahi üçüncü taraflara aktarmayacağını,

•Maddi ya da manevi ilişkisi bulunan firmalarda görev almayacağını,

•Görevlerini ayrım gözetmeksizin yerine getireceğini,

•Görevlerini kötüye kullanmayacağını ve gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık esaslarına hiçbir şart ve koşul olmaksızın uyacağını taahhüt ve beyan ederiz.

Dürüst, özverili, saygılı, açık ve kaliteli hizmet anlayışını ana ilkeleri olarak kabul eden ve bu ilkeleri işin her aşamasında gösterebilmek için optimum çabayı sarf eden muayene kuruluşumuz, hedefleri için çalışırken toplumsal etik değerlerine, hukuk kurallarına, doğal hayatın ve çevrenin korunması yönündeki tüm mevzuatlara ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun hareket eder.
TEKLİF AL