Gözetim


Atme Mühendislik Gözetim
Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen
Miktar,
Kalite,
Ambalajlama,
Etiketleme,
Yükleme,
Taşıma,

-Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Şirketi Nedir?

Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde,
Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuvarları kuran ve işleten,
Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.

Gözetimin Faydaları

Gözetim;
Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar

Gözetim Şirketinin Olmassa Olmazları;
Bağımsız olmasıdır.
Güvenilir olmasıdır.
Uluslararası boyutta kurumsal olmasıdır.
Akredite olmasıdır.

Konteyner, kamyon, tır yüklemelerinde yerinde nezaret edilerek ürünlerin görsel hasar kontrolü sağlanmaktadır. Kontrolü sağlanan Konteyner, kamyon, tır gibi nakliye araçları mühürlenerek kayıt altına alınmaktadır. Nezareti yapılan yükün detaylı inspection (gözetim) raporları müşterilerimize sağlanmaktadır.

3. Taraf Gözetim Nedir ?

3. Taraf Gözetim; Sipariş edilen ürün ve/veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun üretim esnasında ve/veya sonrasında incelenmesi amacıyla uzman teknik personel ve bağımsız firmalar tarafından gerçekleştirilen teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama ve raporlama hizmetleridir.

Bu hizmetlerinden, uluslararası iş yapan taahhüt firmaları, ithalat ve ihracat yapan satıcı veya imalatçı firmalar, leasing firmaları ve bankalar, yurtiçinden ürün ve malzeme satın alan firmalar, endüstriyel tesislerin işletmecilileri ve bakım bölümleri vb. yararlanmaktadır.
Üçüncü taraf teknik gözetim, standart bir hizmet olmayıp müşterilerinin ihtiyaç ve bütçesi doğrultusunda şekillenir.
Ürünün kritikliğine göre, %100 kontrolden, örnekleme metoduna kadar bir çok kontrol seviyesi belirlenebilir.
İmalat gözetimi yaptırırken, kalite kontrol planı doğrultusunda, gözetim sıklıkları belirlenebilir.
Böylece firma bütçesi ve ihtiyacı doğrultusunda ve gerekli olan zamanda hizmet alınabilir

3. Taraf gözetim ürün veya hizmetin alıcısı, satıcısı veya aracısı tarafından talep edilebilen, bu taraflardan bağımsız , satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin ulusal veya uluslararası standart, yönetmelik ve müşteri şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında ve veya sonrasında sertifikalandırılması veya raporlanması için yapılan kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir.

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetler gerçekleştirilmektedir:
Üretici firmada yapılan test ve performans kontrollarıne gözetim yapılıp raporlanması,
Ekip-Ekipman (Boru,Metal / Plastik parça , Vana,Flanş, Dirsek, Pompa, vs) Değerlendirme ve Onaylama,
Kaldırma ve İletme Makinalarının Üretim sürecinin Kontrolü ve Ürünün Kontrolü,
Ürünlerin üretim, nakliye-sevkiyat, stoklama, yükleme-boşaltma ve dağıtımlarında gözetim hizmetleri,
Basınç Testlerine Nezaret Edilmesi ve Raporların Onaylanması,
Ekipman Fonksiyon ve Yük Testlerine Nezaret edilmesi ve Raporların Onaylanması,
Tesis/Ekipman İşletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi,
Periyodik Kontroller ve Raporlandırılması, İş tamamlandığında ilgili imalata Üçüncü Taraf Gözetim Belgesi düzenlenmektedir.

Ürünler sevkiyat öncesi paketlenmeli midir?

Ürünler sevkiyat öncesi kullanılacak olan ambalaj ile birlikte kesinlikle ibraz edilmelidir. Ambalaj, gözetimcinin sonuçlarına doğru olarak tespit imkanı vermiyorsa gözetim kontrol altından gözden geçirilerek yeniden paketlenmelidir.

Bütün ürünler gözetimden geçmeli midir?
Hayır, gideceği ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı ürünler yasaklanabilir ve bazıları da muaf tutulabilir.
TEKLİF AL