Periyodik Kontrol


Periyodik kontrol muayene hizmetleri firması Bakanlık ekip nolu mühendislerimiz ile Atme Mühendislik Danışmanlık Gözetim periyodik kontrol yapan firmalar olarak periyodik kontrol hizmeti veren iş ekipmanlarının kullanımında güvenlik ve sağlık şartları yönetmenliği ‘ne göre tüm işyerlerinin periyodik olarak güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak kalıcı ekipnet nolu yetkin personel tarafından yapılan makina ve elektrik periyodik kontrol ve denetim faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuat ve standartlara göre değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş A Tipi Akredite Muayene kuruluşudur.
İLETİŞİM :02325048414 - 05455653530
ADRES:6277/2 SOK. NO:10D ŞEMİKLER KARŞIYAKA İZMİR
MAİL:[email protected]

Periyodik Kontrol Hizmeti Kapsamında gerçekleştirilen muayeneler;

MEKANİK KONTROLLER:

1. Kaldırma ve İletme Makineleri
Vinç
Gezer Köprülü Vinç
Portal Vinç
Monoray Vinç
Mobil Vinç
Kule Vinç
Yükleyici Kren
Caraskal
Platform
Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
Asılı Erişim Donanımı
Sütunlu Çalışma Platformu
Taşıt Kaldırma Donanımı
Transpalet
İstif Makinesi
Forklift

2. Basınçlı Kaplar
Basınçlı Hava Tankı
Kompresör Hava Tankı
Hidrofor/Genleşme Tankı
Buhar Jeneratörü
Boyler/Akümülasyon Tankı

3. Kazanlar
ndt tahribatsız muayene
Buhar Kazanı
Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
Ütü Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Boyama Kazanı
Kızgın Su Kazanı

4. Havalandırma
Havalandırma tesisatı

ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Elektrik Tesisatı
Topraklama Tesisatı
Yıldırımdan Korunma Tesisatı
Artık/Kaçak Akım Ölçümü
Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü
Termografik Muayene
Kompanzasyon Sistemleri
Yalıtım Direnci Ölçümü
Zemin Yalıtım Direnci Ölçümü
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü
Yüksek Gerilim Sistemleri
Trafo
Katodik Koruma
Gömülü Metalik Tanklar ve İlgili Boru Sistemleri
Jeneratör
Pat testi

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ:
Algılama Alarm Sistemleri
Yangın Su Deposu
Yangın Hidrant Sistemi
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
Yangın Pompa İstasyonu
Yangın Dolapları
Sprinkler
Yangın Tesisatı

Sahada muayenesi gerçekleştirilen bu kontroller alanında uzman personellerimiz tarafından gizlilik tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde, muayene ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Periyodik Kontrol Nedir?
İş ekipmanının, "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarda test, kontrol ve analiz işlemidir.

Periyodik Kontrol Neden Yaptırılmalıdır?
İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi ve tehlike arz etmemesi gerekmektedir. İmalatından sonra piyasaya arz edilen ekipmanların kurulum ve çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine uygun olması gerekmektedir. Kurulum yapıldıktan sonra periyodik kontrol incelemesinin ardından kullanıma alınması gerekmektedir. Düzenli olarak bakımları ve günlük, haftalık ve iş başlangıçlarında kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Periyodik Kontroller kaza riskini en az seviyelere indirmek için zaruri bir ihtiyaçtır. Kazaların işletme için maddi ve manevi yükü ile beraber hukuki açıdan zararları büyük olmaktadır. İş yeri çalışma ortamındaki risklerin bertaraf edilmesi işverene aittir. Kanun ve yönetmeliklerde açıkça ifade edilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi; İşveren’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
Mal Veya Hizmetlerin Niteliklerinin Tespit Edilmesi Amacı Ile Test, Analiz Ve Belgelendirme Yapan Kuruluştur.

Akreditasyon
Uygunluk değerlendirme kuruluşunun ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır. Muayene Akreditasyon standardı TS EN ISO/IEC 17020’dir.

İş Ekipmanı
İş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği; “İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı ifade eder” yönetmelikte periyodik kontrole tabi iş ekipmanları dört ana grupta toplanmıştır.

İş Ekipmanları yönetmelik kapsamında birkaç başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
► Ek III Madde 2.1 Kaldırma Ekipmanları
► Ek III Madde 2.2 Basınçlı Kaplar
► Ek III Madde 2.3 Tesisatlar
► Ek III Madde 2.4 Tezgahlar

Periyodik Kontrol Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?
Periyodik kontrol sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Burada en çok dikkat edilmesi gerekli konu risk analizleri hazırlanırken kullanım sıklığı, çalışma koşulları, kullanıcıların bilinçli hareket etmeleri, bakım ve arıza kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Yönetmelik, kontrol aralıkları olarak en az yapılabilecek kontrol sayılarını belirtilmiş. Daha sık kontrollerin yapılmamasının gerekçeleri iyi analiz edilmelidir. Sadece maliyet göz önüne alınması hatalı bir yaklaşım olacaktır.

Kaldırma ve İletme Aracı
Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren makinelere “Kaldırma ve İletme Aracı” denir.

Kaldırma Ekipmanları “kesikli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

İletme Ekipmanları “sürekli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız kontrol yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.”

Kaldırma ekipmanlarına örnek olarak; Vinç, Caraskal, Forklift, Transpalet, Platform, Kule Vinç, Mobil Vinç, Hubzuğ, Trifor, Sapan, Kanca Altı Bağlantı Aparatları, İnşaat Cephe Asansörleri, Yürüyen Merdiven ve Bantlar vb. verilebilir.

Kaldırma ekipmanı, yönetmeliğin belirlediği periyotları aşmayacak şekilde standartlarda ve üretici tavsiyesinde aksi belirtilmediği sürece iskeleler için en az 6 ayda bir diğer kaldırma ekipmanları için en az yılda bir kontrolleri yaptırılmalıdır. Bunun dışında ekipmanın kurulmasından sonra ilk kullanımdan önce, ağır bakım yapıldıktan sonra, uzun süre kullanım dışına alınmasından sonra kullanıma alınmadan önce, yer değiştirilmesinden sonra, kaza veya ramak kala olaylardan sonra yani ekipman üzerinden bir hasar olma şüphesinin hemen arkasından kullanım öncesi periyodik kontroller tekrarlanmalıdır. Ekipmanın kullanım sıklığı, çalışma koşulları gibi sebeplerden dolayı risk analizi oluşturulması sürecinde kontrol periyodu kısaltılarak üç ay veya altı ay gibi periyotlara çıkartılabilir.

Basınçlı Kaplar
Basınçlı kaplar genel olarak 0,5 bar ve üzerindeki basınçlar altında çalışan ekipmanlara basınçlı kap denilmektedir.
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız kontrol yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.”

Basınçlı kaplara örnek olarak; Kara Tankerleri, Sanayi Gazı Depolama Tankı, Parlayıcı Patlayıcı Depolama Tankı, Otoklavlar, Genleşme Tankları, Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Hidroforlar, Kumaş Boyama Kazanları, Vidalı veya Pistonlu Kompresörler, Kızgın Yağ Kazanı, Hava Tankları, Kondens Tankı, Degazör, Pişirme Kazanları vb. verilebilir.

Basınçlı kaplar, yönetmeliğin belirlediği periyotları aşmayacak şekilde standartlarda ve üretici tavsiyesinde aksi belirtilmediği sürece taşınabilir gaz tüpleri 3 yılda bir, sıvılaştırılmış gaz tankları yer altı ve yer üstü 10 yılda bir, LPG tanklarının emniyet ventilleri 5 yılda bir diğer tüm basınçlı ekipmanlar en az yılda 1 kez kontrolleri yaptırılmalıdır. Bunun dışında ekipmanın kurulmasından sonra ilk kullanımdan önce, ağır bakım yapıldıktan sonra, uzun süre kullanım dışına alınmasından sonra kullanıma alınmadan önce, yer değiştirilmesinden sonra, kaza veya ramak kala olaylardan sonra yani ekipman üzerinden bir hasar olma şüphesinin hemen arkasından kullanım öncesi periyodik kontroller tekrarlanmalıdır.

Tesisatlar
Yönetmelikte tesisat olarak yangın, elektrik ve havalandırma tesisatlarından bahsedilmektedir.
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı , Yangın Söndürme cihazı, Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tezgahlar
Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
Tezgahlara örnek olarak; torna tezgahı, freze tezgahı, matkap, pres, daire ve şerit testere, cnc, kaynak tezgahı, ağaç işleme tezgahları, vargel, planya vb.

Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri, makine, mekatronik veya elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler tarafından birlikte yapılır.
TEKLİF AL